தமிழகத்தில் முதன்முறையாக ஆன்லைன் சேவை மையம் நடத்துபவர்களுக்கு என்று தனித்துவமான இணையதளம்.

WELCOME TO INNOVATIVE WEB APPLICATION,
FOR YOUR DIGITAL BUSINESS NEEDS..!

“Every Great, Big Thing Starts With A Decision That You Take Today”

ஏன் எங்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் ?

வணக்கம், TN டிஜிட்டல் சேவா பயனாளர்கள் புதிய வணிகத்தைப் பெறவும், அவர்களின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்கவும் நாங்கள் உதவுகிறோம்.

புதிதாக ஆன்லைன் சேவை மையம் நடத்துபவர்கள் அல்லது ஏற்கனவே நடத்திக்கொண்டு இருபவர்களுக்கான தனித்துவமான Package களை நாங்கள் வழங்கி வருகிறோம்.

“Get Our Attractive Packages At Your Affordable Price”

Standard Pack

Rs.1999/-
 • Public Service
 • Current Notification
 • Service Form
 • Useful Softwate
 • Advertisment
 • Dashboard
 • My Bookamark
 • Billing Software
 • Customer Report
 • Whatsapp API
 • Cloud Marketing
 • Auto Sync Contact
 • Schedule Message
Renewal Rs.999/-

Register Now

Professional Pack

Rs.1999/-
 • Public Service
 • Current Notification
 • Service Form
 • Useful Softwate
 • Advertisment
 • Dashboard
 • My Bookamark
 • Billing Software
 • Customer Report
 • Whatsapp API
 • Cloud Marketing
 • Auto Sync Contact
 • Schedule Message
Renewal 1499/-

Register Now

Premium Pack

Rs.3999/-
 • Public Service
 • Current Notification
 • Service Form
 • Useful Softwate
 • Advertisment
 • Dashboard
 • My Bookamark
 • Billing Software
 • Customer Report
 • Whatsapp API
 • Cloud Marketing
 • Auto Sync Contact
 • Schedule Message
Renewal 2499/-

Register Now

Elite Pack

Rs.3999/-
 • Public Service
 • Current Notification
 • Service Form
 • Useful Softwate
 • Advertisment
 • Dashboard
 • My Bookamark
 • Billing Software
 • Customer Report
 • Whatsapp API
 • Cloud Marketing
 • Auto Sync Contact
 • Schedule Message
Renewal 3499/-

Register Now

"We Create The Best Opportunities, For Your Business To Grow"

Whitelabel Users

Contact

Contact Us

For Enquiry

Call: +91 93614 59057

For Activation

Call: +91 93614 43901

For Software

Call: +91 97891 50798

For Support

Call: +91 8098 419171